Select Page

Taiteen määritteleminen on lähes mahdotonta. Sillä ei myöskään tarvitse olla erityistä tehtävää, vaikka käytännöllisetkin asiat saattavat olla taidetta. Vuosisatojen aikana filosofit ovat määritelleet sen käsitettä, muun muassa Immanuel Kant. Hänen mukaansa ihminen ei voi suoraan tiedostaa ympäröivää todellisuutta, vaan tekee sen hahmottamalla aistiensa avulla. Hänen mukaansa taideteokset ovat verrattavissa luontoon, jossa kaikki on seurausta luonnonlaeista.

Keskeinen käsite taiteen teoriassa on mimesis, jolla tarkoitetaan todellisuuden tai luonnon jäljittelyä ja esitystä taiteen keinoilla.

Kuvataide

Taiteella käsitetään usein kuvataidetta, johon luetaan maalaustaide, kuvanveisto, grafiikka, piirustustaide, taidegrafiikka, valokuvataide, performanssi- ja yhteisötaide sekä tila- ja ympäristötaide. Kuvataide ei kuitenkaan ole ainoa taiteen laji.

Teatteritaiteet

Teatteri- eli näyttämötaiteisiin kuuluvat esimerkiksi operetti, kabuki-teatteri, sirkus ja estraditaide sekä pantomiimi. Teatterissa näyttelijät esiintyvät yleisön edessä hyödyntäen puhetta, eleitä, musiikkia ja ilmeitä sekä liikkeitä. Ooppera on taas yksinkertaisesti sanottuna musiikkinäytelmä, jossa kommunikointi tapahtuu musiikin avulla laulamalla.

Kirjallisuus

Kirjallisuutta kutsutaan myös sanataiteeksi. Siihen luokitellaan tietokirjallisuus, runous, draama sekä romaani- ja novellitaide. Romaanitaide on jo pitkään ollut kaunokirjallisuuden hallitseva laji. Novellin ja romaanin ero ei aina ole niin selvä, mutta novelli kuitenkin on yleensä romaania tiivistetympi teksti, ikään kuin uutinen. Novella, josta nimi juontuu, tarkoittaa italiaksi uutista. Draama taas tarkoittaa näytelmäkirjallisuutta.

Runous

Runoudessa pyritään käyttämään kieltä esteettisesti sitoutumatta liiaksi kieliopin sääntöihin. Runot perustuvat usein mielikuvitukseen, kielen sointiin sekä mielleyhtymiin sanojen avulla. Genre onkin vanhin kirjallisuuden laji. Jo ennen kirjoitustaidon syntymistä runoja laulettiin ja tällä tavoin saatettiin siirtää historiallista tietoa vaikkapa sukupolvelta toiselle.

Musiikki

Musiikkia eli säveltaidetta esitetään erilaisten äänten avulla. Sinfoniamusiikki on yksi merkittävimmistä säveltaiteen muodoista. Sen suuria nimiä ovat muun muassa Beethoven, Bach, Schubert, Mozart ja Sibelius. Sinfonia sanana tarkoittaa laajaa orkesterisävellystä.

Laulutaide on joko yksinlaulua tai kuorolaulua, joka voi olla mono- tai polyfonista eli moniäänistä.

Elokuvataide

Elokuva on ehkä yksi suosituimmista taidemuodoista kansan keskuudessa. Näytelmäelokuvia julkaistaan jatkuvasti uusia ja toiset niistä ovat varsinaisia kassamagneetteja. Toisaalta näytelmäelokuvissa taiteen ja viihteen raja on kovin häilyvä.

Dokumenttielokuva pyrkii näyttämään todellisuutta sellaisena kuin se on ja siinä ei ole harjoitelleita näyttelijöitä. Animaatioelokuva on taas muoto, jossa elokuvan näyttelijät ovat piirroshahmoja tai nykyään lähempänä tietokoneanimaatioita.

Esittävä ja ei-esittävä taide

Taiteita voidaan myös jaotella esittäviin ja ei-esittäviin taiteisiin. Esittäviä taiteita ovat esimerkiksi teatteri ja elokuva sekä musiikki. Tässä genressä esitys suoritetaan siten, että yleisö seuraa sitä alusta loppuun eli jatkumona ajassa.

Ei-esittävää taidetta taas on esimerkiksi arkkitehtuuri, maalaustaide, muotoilu ja kuvanveisto. Ne eivät perustu aikasidonnaisiin esityksiin, vaan katsoja voi itse päättää niiden tarkasteluun käytetyn ajan sekä ajankohdan.

Taideteollisuus

Taideteollisuus ja teollinen muotoilu lasketaan myös taiteisiin kuuluviksi. Teollinen muotoilu on saanut yhä merkittävämmän roolin yritysten toiminnassa ja maassamme kyseisellä genrellä on jo pitkät perinteet. Tunnetuin suomalainen muotoilija lienee Alvar Aalto, joka arkkitehtuurin lisäksi teki joitain ikonisia suomalaisen teollisen muotoilun tuotteita, kuten Aalto-maljakoita ja tuolit.

Taide ulottuu kaikille elämän aloille, minkä takia sen määritteleminen on vaikeaa. Minkä yksi kokee taiteeksi, voi toiselle olla täysin merkityksetöntä. Eri taidemuodoilla on omat harrastajansa ja taidemuotoja on paljon. Jokainen taiteen nälkäinen löytää varmasti suunnan, joka kiinnostaa ja josta saa nautinnon tai etsimänsä inspiraation. Tarvitaan vain avoin ja ennakkoluuloton mieli. Teatterit ja museot ovat kaikkien käytössä, musiikkinautinnoista puhumattakaan.